DÖKÜMANLAR

Strateji Belgesi

 • Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi

Mevzuat

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Ekleri
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği
 • Öncelikli Ürün Listesi Tebliği
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 • Genelge Ek 1. Katma Değer Hesaplama Formu
 • Genelge Ek 2. Yetkilendirme Başvuru Formu
 • Genelge Ek 3. Taahhütname

Yardımcı Dokümanlar

 • Program Yol Haritası

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.