HABERLER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

5/12/2019 tarih ve 30969 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde değişklik yapılmıştır.

Değişiklik kapsamında KOBİ'ler için bağımsız danışmanlık raporu maliyetinin başvuruda bulunan proje hakkında destek kararı verilmese dahi, ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılama oranı nispetince olan kısmının KOSGEB tarafından karşılanabilmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca KOSGEB desteklerinden yararlanmak için en az bir yıldır faaliyette bulunan firma olma şartına esneklik getirilerek, tüm ortakları en az bir yıldır faaliyette bulunan tüzel kişiliklerden oluşan yeni kurulan KOBİ vasfı taşıyan sermaye şirketlerinin de KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi imkanı getirilmiştir.

Tebliğin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.