HABERLER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Bağımsız Değerlendirme Genelgesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Genelgenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi “Ayrıca, projesi program kapsamında desteklenmeye uygun görülen yatırımcı firma, destek karar tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde de proje için bağımsız değerlendirme raporu hazırlayan bağımsız danışmanlık firmasından ve bu firmayla ortaklık yapısı itibarıyla aynı grup içerisinde yer alan firmalardan program kapsamında desteklenmeye uygun görülen projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Mevzuat ve başvuruya ilişkin belgelerin güncel hali aşağıda sunulmuş olup ayrıca sitemizin Doümanlar sayfasında da yer almaktadır.

Makine Sektörü Çağrısı kapsamında fiilen görev almak isteyen Bağımsız Danışmanlık Firmalarının Yetkilendirme Başvuru Formu ve ekli dosyalarını doldurarak posta yoluyla en geç  10 Ocak 2020 tarihine kadar Bakanlığa başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra da başvuru yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte bu tarihten sonra başvuruda bulunan Bağımsız Danışmanlık firmalarına Makine Sektörü Çağrısı kapsamında görev verebilme imkanı olmayacaktır. 

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
  • Genelge Ek 1. Katma Değer Hesaplama Formu
  • Genelge Ek 2. Yetkilendirme Başvuru Formu
  • Genelge Ek 3. Taahhütname

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.