PROGRAM HAKKINDA

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ HAKKINDA

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

VİZYON

Girişimciliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan bir Türkiye’nin oluşumuna katkıda bulunmak

MİSYON

Türkiye’nin sanayisine ve ticaretine yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak

Türkiye’de üretilebilen nihai ürünün daha yüksek bir oranda yerli ara mamulle üretilmesini sağlamak

Türkiye’de sınırlı olan ya da hiç bulunmayan bazı üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ileride farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlamak

Sektörlerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ile üretim teknolojileri ekosistemini ve yetkinliklerini bütün olarak geliştirmek

Geleceğin teknolojileri üzerinde bugünden planlı bir şekilde Ar-Ge ve üretim yetkinliklerimizi geliştirmek

Teknoloji geliştirme ve insan kaynağı kapasite ve yetkinliklerimizi geliştirmek


AMAÇ

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması


DESTEK KAPSAMI


YOL HARİTASI

HEDEFLER

İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırlacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak

  • Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamüllerin ve teknolojsi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde olan sektör, ürün ve mamüllerin önceliklendirilmesi
  • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi
  • Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması
  • Yetenek - yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve üretim teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi
  • Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi
    Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

  • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin gelişimi için gereken ortamı sağlamak
  • Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini sağlamak
  • Seçilen alanlarda global ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.