SEKTÖRLER

MAKİNE

Makine Sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür. Türkiye makine imalatı sektörü, Ar-Ge yoğun olması ve yüksek katma değer yaratması itibarıyla öne çıkmaktadır.

KİMYA

Kimya sektörü petrol, doğal gaz, hava, su, mineraller ve metaller gibi hammaddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürerek hemen her sektöre girdi sağlayan, ülkemiz sanayiinin gelişimi için kilit öneme sahip bir sektördür. Türkiye'de imalat sanayiinde Üretime konu maddelerin yaklaşık yüzde 30’u kimya sektöründe yer almaktadır. Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. İmalat sanayi sektörleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren sektördür.

ECZACILIK

Eczacılık ve İlaç sanayi, en yüksek katma değer sağlayan sektörlerin arasında yer almaktadır. Dünya ilaç sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. Dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının %14,4’ü ilaç sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kapasitesi itibarı ile oldukça gelişmiş bir ilaç sanayiine sahiptir. İlaç sanayi; önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip, katma değeri yüksek olan sektörlerimizden biridir.

BİLGİSAYAR, ELETRONİK ve OPTİK

Bilgisayarların, bilgisayar çevre birimlerinin, iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır. Üretim süreci bakımından, entegre devrelerin tasarımı, kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. Tüketici elektroniklerinin, ölçme, test etme, idare ve kontrol teçhizatının, ışın, elektro medikal ve elektro terapötik cihazların, optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır.

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT

Orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörler içinde yer alan elektrikli teçhizat imalatı sanayi, elektriğin insanlık için kullanışlı ve faydalı bir şekilde değerlendirilmesine yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Elektrikli teçhizat sektörü, elektrik enerjisini üreten, dağıtan, kullanan ürünlerden, kablo, aydınlatma, elektrikli ev aletlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu konumu ile elektrikli teçhizat imalatı sanayi yüksek katma değerli ürünler üretme kapasitesine sahip bulunmaktadır. Elektrikli teçhizat sektörünü destekleyen ve çevreleyen endüstriler arasında metal, elektrik, plastik, inşaat, enerji, lojistik, elektronik, petrokimya, otomotiv sektörleri yer almaktadır.

ULAŞIM ARAÇLARI

Ulaşım araçları tanımı içerisinde motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı sektörü ile diğer ulaşım araçlarının imalatı sektörü yer almaktadır. 1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’de dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının Türk ortaklarla kurdukları tesislerle birlikte önemli bir konum elde ederek bunlardan bazıları ortak oldukları yabancı otomotiv firmalarının ihracat üssü haline gelmiştir. Son yıllarda gelişen Ar-Ge olanak ve kapasitesi ile Türkiye’deki otomotiv sanayi de üretim yöntemleri ve ürün teknolojisini geliştirme çabalarını arttırmaktadır. Demir-çelik, hafif metaller, petrokimya, lastik, plastik, turizm, alt yapı ve inşaat, tarım, havacılık, savunma sanayii sektörü ürünleri ile bağlantılıdır. Bu nedenle sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından ilgilendirmektedir.

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.