SIKÇA SORULAN SORULAR

Program, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir.

Program kapsamında belirlenen odak sektörler, Makine, Kimya, Eczacılık, Bilgisayar Elektronik Optik, Elektrikli Teçhizat ve Ulaşım Araçları sektörleridir. Programa, sadece bu sektörlerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ile bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından Bakanlık tarafından yayımlanan Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım projeleri için başvuru yapılabilecektir.

Program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere TÜBİTAK tarafından (şayet AR-GE ihtiyacı bulunuyorsa) AR-GE destekleri, Bakanlık ve KOSGEB tarafından yatırım destekleri sağlanabilmektedir. Program kapsamında, ilgili proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı ve proje kapsamında kurulacak yatırım tesisinin, işletme döneminde sağlaması öngörülen 10 yıllık toplam katma değer katkısı tutarının yarısını aşmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde destek sağlanabilmektedir.

Programa Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından, çağrı duyurusunda ilan edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projeleri için başvuru kabul edilmektedir.

Programa başvurular sadece çağrı duyurusunda öngörülen takvim içerisinde yapılabilecektir. Açık bir çağrı periyodu bulunmaması durumunda programa başvuru imkanı olmayacaktır.

Çağrı kapsamındaki öncelikli ürün listesinde yer alan kod veya teknoloji bazlı şartlardan hiçbirini karşılayamayan ürünler için programa başvuru imkanı bulunmamaktadır.

Başvurular program portalı üzerinden online olarak çağrı planında duyurulan takvim içerisinde ön başvuru işlemi ile başlamaktadır. Ön başvuru değerlendirmesi sonrasında programın genel şartları ve çağrı duyurusunda ilan edilen varsa özel şartları sağlayan projeler için başvuru sahibi firma kesin başvuruya davet edilerek başvuru işlemini tamamlayacaktır.

Online başvuru sonrası çağrı planında belirtilen takvim içerisinde değerlendirme süreçleri tamamlanarak, Komite tarafından alınan nihai karar firma yetkililerine tebliğ edilecektir.

Türkiye'de yerleşik olan bütün sermaye şirketleri ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilecektir.

Halihazırda farklı bir destek programından yararlanmakta olan Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri için programa başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.